RIDGID

ตราสินค้า : RIDGID หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

ปากกาเชื่อมท่อ

Pipe Welding Vises

461

462

463

MODEL รหัสสินค้ารายเอียดใชจับท่อขนาด (นิ้ว)ใช้จับท่อขนาด (มม.)น้ำหนัก (กก.)ราคา
46140220ปากกาเชื่อมท่อแบบตรง1/2-815-2007.012,010.-
46240225ปากกาเชื่อมท่อแบบหักมุม1/2-1215-3008.417,470.-
46340230ปากกาเชื่อมท่อหักศอก2.1/2-860-2006.414,970.-
46440235ปากกาเชื่อมท่อแปลน2.1/2-860-2007.831,800.-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723