BOSCH

ตราสินค้า : BOSCH หมวดสินค้า : A TOOLS เครื่องมือ

กรรไกรตัดกิ่งไม้แบตเตอรี่ (ลิเธียม อิออน)

CISO

MODEL แบตเตอรี่ ระยะเวลาการทำงานระยะเวลาการชาร์จน้ำหนัก
CISO3.6 โวลท์ ลิเธียม อีออน500 ถึง ที่เส้น ผศก. 9 มม.3.5 ชม.0.59 กก.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723